Stappenplan

Het realiseren van een rechtvaardige schadevergoeding is vaak een langdurig en complex proces. In de meeste letselschadezaken zijn er zes stappen te onderscheiden. De stappen van het stappenplan zijn:

Stap 1 Intake gesprek met de advocaat
Stap 2 Aansprakelijk stellen van de tegenpartij
Stap 3 Opvragen van gegevens, zowel medische als schadegegevens
Stap 4 Aanvragen voorschotten
Stap 5 De definitieve schadevergoeding
Stap 6 Afwikkeling

Stap 1 Intake gesprek
Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij het slachtoffer thuis plaats, omdat wij uit ervaring weten dat het helpt om in de eigen vertrouwde omgeving over het ongeval en de schade te praten. Bovendien hebben we zo alle benodigde informatie bij de hand.

Tijdens dit gesprek stelt de advocaat u allerlei vragen. U moet dan denken aan persoonsgegevens en de naam van uw huisarts en behandelend artsen. Maar er wordt ook gevraagd naar hoe het letsel is ontstaan en welke schade dit heeft opgeleverd.

Stap 2 Aansprakelijk stellen van de tegenpartij
Op het moment dat een andere partij aansprakelijk is voor het ontstaan van uw letsel en u ons opdracht geeft uw schade te verhalen, zullen wij de aansprakelijke partij aansprakelijk stellen voor het ontstaan van uw letsel. Indien aansprakelijkheid wordt erkend, kunnen we verder naar de volgende stap. Is dat niet het geval, dan zal er nadere correspondentie en eventueel een gerechtelijke procedure, volgen. Uiteraard zullen wij u dan goed informeren over de mogelijkheden.

Stap 3 Opvragen relevante gegevens
Wij zullen de relevante gegevens voor zowel het ontstaan van het ongeval, als voor de beoordeling van het letsel opvragen. U moet dan denken aan gegevens van de politie en medische gegevens van uw huisarts, fysiotherapeut en behandelend specialisten. Ook maken wij een inventarisatie van de schade. Vaak zullen inlichtingen worden ingewonnen bij bijvoorbeeld uw werkgever of het UWV.

Stap 4 Aanvragen voorschotten
Indien de aansprakelijkheid door de wederpartij is erkend, zal deze wederpartij om een voorschot worden verzocht. Dit om te voorkomen dat u in financiële problemen komt. Om voorschotten te kunnen afdwingen is het belangrijk dat de verschillende schadeposten in kaart zijn of worden gebracht. Op basis van de door u aangeleverde en door ons verzamelde gegevens wordt een schadestaat gemaakt, die zal dienen als basis van de onderhandelingen.

Stap 5 De definitieve schadevergoeding
Gedurende het schaderegelingtraject zal uw herstel nauwlettend gevolgd worden. Indien u op een gegeven moment geen klachten meer heeft en alles weer kunt wat u voor het ontstaan van het letsel ook kon, dan kan uw zaak worden afgewikkeld. Het wordt moeilijker als uw klachten niet verdwijnen. In dat geval zal een medische deskundige onderzoeken in welke mate er sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn. Aan de hand van dit onderzoek kan worden bepaald wat u in toekomst nog wel en wat u niet meer kunt. Bijvoorbeeld of u nog kunt werken, maar ook of u het huishouden nog kan doen of de klussen in en om het huis. Met deze informatie kunnen wij voor u de (toekomstige) schade gaan berekenen.

Stap 6 Afwikkeling

Na stap 5 kunnen er drie situaties ontstaan.

1. Ofwel de aansprakelijke partij is bereid het gevorderde schadebedrag te betalen. Dan zal uw zaak snel, door middel van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, worden afgewikkeld.

2. Ofwel de aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag, maar doet een tegenbod. Dit is mogelijk als bepaalde schadeposten voor discussie vatbaar zijn. In dit geval ontstaat meestal een onderhandelingsfase waarbij vaak alsnog overeenstemming over de schade bereikt.

3. Ofwel de aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag en wil ook niet onderhandelen. In dat geval zullen wij u adviseren over de haalbaarheid van de vordering in een civiele procedure.

Scroll naar boven