Subsidie medisch haalbaarheidsonderzoek

In een letselschadezaak kan de Raad voor Rechsbijstand subsidie verstrekken voor het laten uitvoeren van een medisch haalbaarheidsonderzoek, indien aan u een toevoeging is verstrekt.

Waarom deze regeling
Soms is het op voorhand niet direct duidelijk of een derde aansprakelijk is voor het door u geleden letsel. Het kan ook zo zijn dat u de wederpartij reeds aansprakelijk heeft gesteld, maar dat deze weigert aansprakelijkheid te erkennen.
Om uit die impasse te geraken is het mogelijk om een onderzoek door een medisch adviseur te laten verrichten, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de haalbaarheid van uw zaak. De Raad voor Rechtsbijstand zal dit onderzoek dan betalen. Onze medisch adviseur werkt mee aan deze regeling, zodat het laten uitvoeren van een eerste beoordeling voor u gratis is.

De subsidie bedraagt maximaal € 200,00 (exclusief btw) en wordt als voorschot verstrekt en in principe niet teruggevorderd. Wel zal achteraf bewijs moeten worden overgelegd dat het onderzoek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Scroll naar boven