Reiskosten

Ook de gemaakte reiskosten in verband met ziekenhuisbezoek en overige medische behandelingen komen voor vergoeding in aanmerking. In de richtlijn van de Letselschaderaad worden vaste tarieven gehanteerd per kilometer.

Ook de kosten van reizen in verband met de keuringen van de ARBO-arts komen voor vergoeding in aanmerking, indien uw werkgever deze kosten niet compenseert.

Tip: Indien u kosten voor het reizen maakt, noteer die dan dagelijks. Het is na langere tijd zeer moeilijk te reconstrueren welke reiskosten u allemaal heeft gemaakt. Een overzicht helpt ons daarbij.

Autohuur

Indien uw auto onbruikbaar is geworden door het ongeval, kunnen de kosten voor het vervangend vervoer worden gevorderd bij de aansprakelijke partij. Daar gelden wel regels voor. Zo moet bijvoorbeeld het vervangend voertuig van dezelfde categorie zijn als het beschadigde voertuig. De huurkosten van het vervangend voertuig worden op netto-basis vergoed, hetgeen neerkomt op een vergoeding van 75% van de huurkosten. De resterende kosten zou u normaliter met uw oude voertuig ook hebben gemaakt.

Scroll naar boven