Letselschade

Iemand kan op verschillende manieren letselschade oplopen. Dit kan gebeuren door een medische fout, een ongeval of zelfs door een misdrijf. Naast blijvend lichamelijk letsel kunnen deze gevallen ook een overlijden tot gevolg hebben. Bij overlijdensschade hebben we het meestal over de schade van de nabestaanden. Dit als gevolg van het overlijden van een ouder of van de partner. Indien een andere partij verantwoordelijk kan worden gehouden voor het ontstaan van het letsel, kan de schade worden verhaald.

Letselschade kan over het algemeen op de volgende manieren ontstaan:

Schadeposten

Schade die het gevolg is van het ongeval, komt voor vergoeding in aanmerking.

In het algemeen wordt de feitelijke situatie na het ongeval vergeleken met de denkbeeldige situatie, als zou er geen ongeval zijn geweest. Door middel van deze vergelijking worden de diverse schadeposten alsmede de hoogte daarvan vastgesteld.

Kosten die u maakt moeten door de aansprakelijke partij worden betaald. De ervaring heeft geleerd dat het aanvragen en verkrijgen van voorschotten eenvoudiger is indien de schadeposten worden vergezeld van nota’s, facturen en betalingsbewijzen.

Het is zaak dat u vanaf het moment dat u letsel heeft opgelopen bijhoudt welke kosten u maakt. Als hulpmiddel kunt u steeds de vraag stellen:

“Zou ik deze kosten ook gemaakt hebben als het ongeval mij niet was overkomen?”

Als u deze vraag met “nee” beantwoord, is het zaak dat u de kosten noteert.

Scroll naar boven