HUISHOUDELIJKE HULP

Soms kan na het ongeval hulp in de huishouding noodzakelijk zijn. Alleen als hiervoor een aantoonbare behoefte bestaat zullen de kosten door de aansprakelijke partij worden vergoed. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld die in de meeste gevallen worden gevolgd. Het is mogelijk om in uitzonderlijke gevallen van de richtlijnen af te wijken.

Uitgangspunt is de behoefte aan hulp in de huishouding, ondersteund door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen doen, verzorging van kinderen en dergelijke.

Het moet dan gaan om mantelzorg ofwel zorg door familie en vrienden en hulp voor werkzaamheden die u vóór het ongeval zelf verrichtte. ​De vergoeding is afhankelijk van de samenstelling van het gezin en de beperkingen van het slachtoffer. Uiteraard kunnen de letselschadeadvocaten van Tijssen & Saes Advocaten een concrete berekening voor u maken.

Zelfwerkzaamheid
Het kan zijn dat u schade lijdt omdat u bepaalde activiteiten voortaan moet uitbesteden aan familie/vrienden of een professioneel bedrijf. U schilderde altijd zelf uw woning; u hield uw tuin bij. Nu moet u een schilder en een hovenier inschakelen. De extra kosten kunnen op de aansprakelijke partij worden verhaald.

hulp in de huishouding
Scroll naar boven