MATERIËLE SCHADE

Schade aan kleding en goederen

De materiële schade van een ongeval komt uiteraard voor vergoeding in aanmerking. Daarbij is het wel van belang dat de kosten die de schade met zich meebrengt goed worden gespecificeerd. Wij adviseren u om eventuele (reparatie) nota’s goed te bewaren.

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de nieuwwaarde van voorwerpen wordt vergoed. Er wordt veelal aansluiting gezocht bij de dagwaarde.

Er wordt in dat kader ook wel gesproken over de nieuw-voor-oud korting, omdat zaken die zijn gebruikt in waarde achteruit zijn gegaan. De schade komt met name voor bij ongevallen. Voorbeelden zijn, schade aan:

Letselschade
Scroll naar boven