ALS AANSPRAKELIJKHEID NIET IS ERKEND

Indien aansprakelijkheid (nog) niet is herkend kunnen wij de kosten van rechtsbijstand nog niet in rekening brengen bij de aansprakelijke partij. Uiteraard zullen wij alle inspanningen verrichten om alsnog tot erkenning van aansprakelijkheid te komen, zodat u deze kosten niet hoeft te voldoen.

Soms is het ongeval u net overkomen. Dan is het mogelijk dat aansprakelijkheid alsnog wordt erkend na ontvangst van een proces-verbaal of aansprakelijkstelling.

Wij zullen op ons risico en voor onze kosten de aansprakelijkheid voor u onderzoeken en de aansprakelijkstelling verzenden. Als aansprakelijkheid (nog) niet is herkend, dan informeren wij u over de verdere voorgang en de kansen. In geval van een redelijke kans op succes zullen wij de zaak verder behandelen en u geen kosten in rekening brengen. Indien er geen sprake is van een redelijke kans op succes, zullen wij u informeren over uw mogelijkheden en de eventuele kosten. U kunt dan zelf de keuze maken of u de zaak wenst door te zetten.

Indien mogelijk, zullen wij voor u een beroep doen op toegevoegde rechtsbijstand en/of uw rechtsbijstandverzekering.

Scroll naar boven