Gesubsidieerde rechtsbijstand

Indien u onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens valt, dan kan er een beroep worden gedaan op de Wet op de Rechtsbijstand. We zullen dan namens u gesubsidieerde rechtsbijstand, oftwel een toevoeging aanvragen. Als deze toevoeging wordt verleend, zullen de kosten worden vergoed door de overheid. In dat geval kunnen uw kosten worden beperkt tot de door de overheid opgelegde eigen bijdrage vermeerderd met het te betalen griffierecht en eventuele verschotten.

Als de door de rechter toegewezen schadevergoeding meer 50% van het voor u geldende heffingsvrije vermogen bedraagt, worden de kosten niet vergoed door de overheid. Als de kosten niet door de verzekeraar worden voldaan kan het dus zijn dat u achteraf nog een declaratie zult ontvangen. Indien u de procedure wint, dan worden de proceskosten vergoed door de tegenpartij. Deze vergoeding komt de raad voor rechtsbijstand (de Nederlandse staat) toe. U heeft immers geen kosten gemaakt. Indien u de zaak verliest dient u de eigen advocaatkosten en de vastgestelde proceskosten aan de tegenpartij te betalen.

Voor meer informatie, zie www.rvr.org

Scroll naar boven