Medische kosten letselschade

In de behandeling van letselschade speelt medische informatie uiteraard een belangrijke rol. Om deze informatie te kunnen verkrijgen, is een medische machtiging noodzakelijk. Medische informatie bevat immers gegevens die alleen maar bestemd is voor artsen. Door het ondertekenen van de machtiging geeft u de artsen toestemming om, ondanks hun beroepsgeheim, de medische informatie aan ons te verstrekken. Uiteraard zullen wij zeer zorgvuldig met deze informatie omgaan, aangezien ook advocaten een beroepsgeheim hebben.

De medisch adviseur van de tegenpartij wenst vaak over medische informatie te beschikken om daaruit af te leiden welke lichamelijke beperkingen u door het ongeval heeft opgelopen. Uw schadevergoeding wordt hier vervolgens (mede) van afgeleid. Medische informatie wordt uitsluitend na uw goedkeuring aan de medisch adviseur van de wederpartij verstrekt.

Kosten opvragen medische informatie
Het opvragen van medische informatie is doorgaans niet gratis. Uw behandelaars rekenen zenden ons bij de informatie altijd een factuur toe. Indien aansprakelijkheid is erkend is dit geen probleem, want dan worden de kosten betaald door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

Indien aansprakelijkheid niet is erkend, zult u deze kosten zelf dienen te betalen. Dat geldt ook indien aan u een toevoeging is verstrekt. Uiteraard zal Tijssen & Saes Advocaten er alles aan doen om deze kosten te beperken.

Kosten medisch adviseur
De verzamelde medische informatie wordt bekeken door een medisch adviseur. Deze beschikt immers over de noodzakelijke kennis.

Onze medisch adviseur stelt naar aanleiding van de aan hem toegezonden medische informatie medische adviezen voor ons op. Indien aansprakelijkheid niet is erkend komen ook deze kosten voor uw rekening, tenzij u gebruikt maakt van de Subsidie medisch Haalbaarheidsonderzoek (geldt alleen indien aan u een toevoeging is verstrekt).

Scroll naar boven